Onderzoekskosten, wat is het en waarom moet ik dat betalen?

U heeft van ons een prijsopgave gekregen maar besluit niet tot reparatie over te gaan. Waarom moet u nu onderzoekskosten betalen?

Het opsporen van fouten kost relatief veel tijd. Daar komt nog bij dat sommige apparaten alleen zo nu en dan hun klacht weergeven. Het betreffende apparaat moet worden geopend, daarna diverse metingen worden verricht, onderdelen vervangen, opnieuw meten, en uiteindelijk dicht worden geschroefd. Vaak wordt een apparaat eerst (provisorisch) gerepareerd en gecontroleerd (proefgedraaid). Daarna volgt al of niet een prijsopgave, en na uw akkoord vindt de verdere reparatie plaats.

Waarom wordt het apparaat dan al bijna helemaal gerepareerd? Om er zo goed mogelijk van overtuigd te zijn dat de reparatie steekhoudend is. Maar mocht u nu besluiten het apparaat NIET te laten repareren, dan zult u begrijpen dat wij enige vergoeding vragen voor de gedane werkzaamheden ofwel de benodigde tijd. Deze relatief kleine vergoeding staat dus vaak niet in verhouding staat tot de werkelijk gemaakte kosten.

Wij vragen u de onderzoekskosten vooraf, bij het aanleveren van het apparaat af te rekenen. Bij het WEL repareren van het apparaat zullen deze onderzoekskosten dan weer in mindering gebracht worden op de totale reparatiekosten. Onderzoekskosten zijn dus alleen van toepassing bij het NIET repareren van het apparaat!